iOrder

iOrderFresh

ผักสด ผลไม้ ของสด อาหารสด อาหารทะเล อาหารพร้อมปรุง เมนูเชฟ วัตถุดิบปลอดสาร อาหารปลอดภัย สินค้าสุขภาพ

  

มีสินค้าอยู่ใน iOrderFresh มากกว่า 2,000 รายการ โดยเน้นกลุ่มสินค้า เกษตร-อาหาร ซึ่งส่งตรงมาจากผู้ผลิต เช่น ฟาร์มผักปลอดสารพิษ ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน อาทิเช่น GMP Halal GAP PGS และ USDA Organic <ดูรายการสินค้า>

จัดส่งสินค้ารายสัปดาห์ ตามหมู่บ้าน หรือจุดรับสินค้า “ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ”

iOrderFresh B2B : คัดสรรและจัดส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ

  • โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
  • ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุระดับพรีเมี่ยม
  • โรงแรมและรีสอร์ท
  • ครัวการบิน

iOrderFreshX : ผลิตและส่งออกสารสกัดชีวภาพ วัตถุดิบแปรรูปมูลค่าสูง กลุ่มสุขภาพและความงาม

iOrderDC

ศูนย์กระจายสินค้าชุมชน (Community Distribution Center) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนราคาขนส่ง โดยมีกิจกรรมการรวบรวม คัดแยก และจัดส่งสินค้าจากแต่ละกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผ่านศูนย์กระจายสินค้าชุมชน และดำเนินการส่งจากศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ทำให้ผู้บริโภคในหลายพื้นที่เข้าถึงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้มากขึ้น แพลตฟอร์มศูนย์กระจายสินค้าชุมชนประกอบด้วย

  • ระบบการขายสินค้าที่เชื่อมโยงช่องทางการขายต่าง ๆ อาทิ iOrderFresh เพื่อขายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
  • ระบบการขายสินค้าแบบรวมกลุ่มซื้อ (Groupbuy) โดยสามารถจัดส่งสินค้าเมื่อถึงกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำ จากผู้ซื้อรายย่อยหลายราย
  • ระบบการจัดการซัพพลายเออร์ ที่เป็นเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร-อาหาร ผู้ค้ารายย่อย
  • ระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าชุมชนและบริหารการจัดส่ง ซึ่งดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่ง
  • ระบบการจัดการซื้อของตามใบสั่งซื้อ โดยรวบรวมการสั่งซื้อจากลูกค้าหลาย ๆ ราย
  • ระบบสำหรับพนักงานจัดส่ง โดยสร้างใบงานจัดส่ง ควบคุมและติดตามสถานะการจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าชุนชน ไปยังโครงข่ายศูนย์กระจายสินค้าและส่งถึงผู้บริโภค

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม by iOrderFresh

ระบบนิเวศน์แพลตฟอร์มทางด้าน การดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพระยะยาวและการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำ

  • Personalized Nutrition & Health แนะนำสารอาหารและเมนูอาหารเฉพาะบุคคล กินตามโรค กินตามภาวะสุขภาพ กินตาม DNA ผ่านแอปพลิเคชัน iOrder หรือผ่าน <เว็บ Diet>
  • FoodLog ใช้ AI วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารที่บริโภคและตัวชี้วัดสุขภาพ อาทิ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ค่าบ่งชี้มะเร็ง ฯลฯ บันทึกข้อมูลผ่าน iOrder App หรือผ่าน <เว็บ FoodLog> โดยใช้ user และ pwd เดียวกับ iOrder App