iCounter

Tablet Point of Sale (POS) for Cashier and Kitchen Operations

Mobile Ordering พนักงานเสิร์ฟรับออเดอร์ หรือลูกค้าสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นแอพร้านอาหารที่เพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ

Kitchen พร้อมรับออเดอร์จากลูกค้าแบบเรียลไทม์ และเพิ่มความรวดเร็วในการทำอาหารด้วยการรวมกลุ่มเมนูอาหาร

4-column menu layout ตัวเลือกแสดงเมนูแบบ 4 คอลัมน์ (32  เมนู) เพื่อช่วยให้ร้านอาหารรับออเดอร์จากลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น สำหรับร้านที่มีเมนูอาหารจำนวนมาก

Stock จัดการวัตถุดิบ แยกตามประเภท เช่น เครื่องดื่ม ของสด ผัก อาหารทะเล รับวัตถุดิบเข้า แก้ไขหน่วย (Unit conversion)  ตัดยอด อัพเดทสต๊อก รายงานวัตถุดิบคงคลัง

Purchase order พรีวิววัตถุดิบที่จะสั่งซื้อก่อนสั่งพิมพ์ใบรายการ PO

Inventory Reports  ทราบข้อมูลการขายอาหาร เมนูที่ขายดี จำนวนวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ในแต่ละวัน รายการวัตถุดิบคงคลัง

Setting ตั้งค่า จัดการการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของร้าน เคาเตอร์ และครัว เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับร้านอาหารมากที่สุด

Order หากรายการอาหารมีข้อผิดพลาดจากลูกค้า พนักงานสามารถตรวจสอบ และแก้ไขรายการ รวมถึงการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและ ใบเสร็จรับเงิน

Report พิมพ์รายงาน ขนาดหน้ากระดาษกว้าง 80 มม. Daily รายงานยอดขายรายวัน Monthly รายงานประจำเดือน รวมทั้ง รายงาน Stock  เพื่อทวนสอบและรับรองความถูกต้องของสต๊อกระหว่างการเปลี่ยนกะของพนักงาน

Stock update อัพเดทสต๊อกเนื่องจากยอดขายและจำนวนที่มีอยู่จริงไม่ตรงกัน (Stock diff) รวมทั้งแสดงรายการอัพเดทสต๊อกย้อนหลัง เช่น รับวัตถุดิบ ตัดสต๊อกจากยอดขาย เป็นต้น

PO list แสดงใบรายการสั่งซื้อ (PO) ที่ผ่านมา และสามารถเลือกใบ PO ในอดีตมาคัดลอกเพื่อเป็นใบสั่งซื้อปัจจุบัน ได้

Kitchen Conductor  วาทยากรพ่อครัว ช่วยบริหารจัดการทำอาหารในครัวเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานและช่วยในลูกค้าได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

History จัดเก็บสถานะทุกเมนูอาหารที่ Chef ปรุง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Counter  ติดตาม ให้บริการได้อย่างครบวงจร ลูกค้าเรียกคิดเงินหรือมีปัญหา สามารถตรจสอบได้จาก Counter

Booking จัดการการจองและการสั่งอาหารล่วงหน้า ร้านอาหารสามารถกำหนด วัน และช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารจองได้ผ่าน iOrder App และสรุปรายการอาหารที่สั่งล่วงหน้า

Create purchase สร้างในรายการสั่งซื้อวัตถุดิบร้านอาหาร แยกตามประเภท และแสดงจำนวนวัตถุดิงคงคลัง

Edit menu แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเมนู

 Smart Counter  ติดตามสถานะการให้บริการลูกค้าแต่ละโต๊ะ เพื่อจัดสรรพนักงงานคอยให้การบริการลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม เริ่มตั่งแต่ลูกค้าสั่งอาหารจนถึงขั้นตอนชำระเงิน

Station  ร้านอาหารที่มีหลายเคาเตอร์ สามารถเลือกการแสดงผลเฉพาะหมวดหมู่ เพื่อให้ตรงกับหน้าที่ของพ่อครัวแต่ละคนได้

Receipt  รายการอาหารครบถ้วนถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (อย่างย่อ) ให้แก่ลูกค้า สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

Invoice ใบเรียกเก็บเงิน ร้านอาหารสามารถกำหนดส่วนลดแยกประเภทอาหาร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจำนวน กำหนดค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม

iCounter-add order  นอกจากการสั่งอาหารผ่าน iOrder โมบายแอพฯ แล้ว ร้านยังสามารถใช้แท็บเล็ต iCounter สั่งอาหารได้ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งมีหน้าจอให้เลือกได้ 3 ขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว

Add choice  เพิ่มตัวเลือกของเมนู (Choice) เช่น วัตถุดิบ ท็อปปิ้ง และการกำหนดตัวเลือกและราคาแบบมีเงื่อนไข  รวมทั้งสร้างกลุ่มตัวเลือก (Group choice) เพื่อนำไปใช้กับเมนูอื่น ๆ