Blog

Our research and business development and updates on progress

Food data analytics

จากข้อมูลยอดขายของร้านอาหาร สามารถนำมาสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเมนูอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของร้านอาหาร ตัวอย่างข้างล่างเป็นข้อมูลการขายของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ของปี 2560 10 อันดับเมนูอาหารที่ขายดีที่สุด อันดับหนึ่งคือ ปลากระพงทอดราดน้ำปลา ซึ่งมีปริมาณที่สั่งสูงที่สุด เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้ว คำถามก็คือว่า ทำไมเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ถึงขายดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่เป็นเมนูอาหารทะเลทั่ว ๆ ไป และร้านอาหารทะเล อื่น ๆ เมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ก้ไม่ได้ขายดีที่สุด คำตอบที่ได้คือ ร้านอาหารแห่งนี้คัดเลือกปลาขนาดใหญ่ (9 ขีด) และขายให้ลูกค้าในราคา 400 บาท ทำให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า (Value for money: VFM) มากที่สุด ส่วนเมนูอื่น ๆ เช่น ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ก็ติดอันดับ Top-10 ของเกือบทุก ๆ ร้านอาหารทะเล และยำสามแซ่บ (ยำทะเล 3 อย่าง) ซึ่งเป็นเมนูที่ทางร้านต้องการให้เป็น Signature Dish ติดอยู่ลำดับที่ 10 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายตามประเภทของเมนูอาหาร พบว่า ประเภทเมนูปลา ปลากระพงทอดราดน้ำปลายังคงมียอดขายสูงสุด และตามที่คาดเดาไว้คือ หมึกผัดไข่เค็ม ก็มียอดขายสูงสุดในประเภทปลาหมึก  สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือRead more