Food data analytics

จากข้อมูลยอดขายของร้านอาหาร สามารถนำมาสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเมนูอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของร้านอาหาร ตัวอย่างข้างล่างเป็นข้อมูลการขายของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ของปี 2560

10 อันดับเมนูอาหารที่ขายดีที่สุด อันดับหนึ่งคือ ปลากระพงทอดราดน้ำปลา ซึ่งมีปริมาณที่สั่งสูงที่สุด เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้ว คำถามก็คือว่า ทำไมเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ถึงขายดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่เป็นเมนูอาหารทะเลทั่ว ๆ ไป และร้านอาหารทะเล อื่น ๆ เมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ก้ไม่ได้ขายดีที่สุด คำตอบที่ได้คือ ร้านอาหารแห่งนี้คัดเลือกปลาขนาดใหญ่ (9 ขีด) และขายให้ลูกค้าในราคา 400 บาท ทำให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า (Value for money: VFM) มากที่สุด ส่วนเมนูอื่น ๆ เช่น ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ก็ติดอันดับ Top-10 ของเกือบทุก ๆ ร้านอาหารทะเล และยำสามแซ่บ (ยำทะเล 3 อย่าง) ซึ่งเป็นเมนูที่ทางร้านต้องการให้เป็น Signature Dish ติดอยู่ลำดับที่ 10

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายตามประเภทของเมนูอาหาร พบว่า ประเภทเมนูปลา ปลากระพงทอดราดน้ำปลายังคงมียอดขายสูงสุด และตามที่คาดเดาไว้คือ หมึกผัดไข่เค็ม ก็มียอดขายสูงสุดในประเภทปลาหมึก  สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ ประเภทเมนูกุ้ง กุ้งแช่น้ำปลา มียอดขายสูงสุด ทั้งนี้ทางร้านต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมนูกุ้งแช่น้ำปลามีความสัมพันธ์กับยอดขายเครื่องดื่มแอลกออฮอร์ หรือเมนูอาหารประเภทอื่น ๆ หรือไม่ เป็นต้น

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายตามประเภทของวิธีการปรุงอาหาร พบว่า อาหารประเภทยำ ยำสามแซ่บ มียอดขายสูงสุด ซึ่งตรงกับความตั้งใจของร้านอาหารแห่งนี้ และประเภทผัดนั้น หมึกผัดไข่เค็ม มียอดขายสูงสุด ส่วน ต้มยำ ยังติดลำดับสูงสุดอาหารไทยยอดฮิต ตามความคาดหมาย นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นด้วยว่า พฤติกรรมของลูกค้านั้น ชอบอาหารประเภททอด มากที่สุด  และอาหารประเภทย่าง/เผา น้อยที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างจากอาหารประเภทอื่น อย่างมีนัยสำคัญ