e-Commerce API

เปิดให้บริการเชื่อมต่อ api ระหว่างระบบอีคอมเมิร์ซ (หรือระบบการขายสินค้าอื่น ๆ) ของหน่วยงานภายนอก* และระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของ iOrderFresh เพื่อส่งต่อสินค้าเกษตร-อาหาร จากฟาร์มสู่เมือง
  • ระบบการขาย ผ่านอีคอมเมิร์ซ iOrder – Mobile Order and Pay
  • ระบบการขาย ผ่านตู้ล็อกเกอร์ควบคุมอุณหภูมิ FreshBOX
  • ระบบการขาย รวมกลุ่มกันซื้อ Groupbuy
  • ระบบการขาย เติมเต็มวัตถุดิบ iOrder – Stock Replenishment
  • ระบบจัดการซัพพลายเออร์ FarmFresh
  • ระบบซื้อของ-จ่ายตลาด iOrderBUY
  • ระบบจัดการศูนย์กระจายสินค้าและบริหารการจัดส่ง iOrderFresh
  • ระบบสำหรับพนักงานขนส่ง iOrderGO
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร หรือมูลนิธิฯ

iOrderFresh Wallet

ขุดบ่อเตรียมเลี้ยงปลานิล – iOrderFresh Wallet สำหรับ NINFISH COIN เหรียญปลานิล ปลาแห่งพระราชา ปลาพระราชทานจากพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อปากท้องของคนไทย ปลาที่พ่อเลี้ยงให้ลูกทุกคนได้กิน แหล่งโปรตีนราคาถูกที่ทุกคนเข้าถึง ปลานิล สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #เหรียญปลานิล #กองทุนปลานิล

iOrder Penguin

 

ไอออเดอร์ เพนกวิน เป็นแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร สินค้าและบริการ ด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้องพักภายในโรงแรม โรงพยาบาล เทศบาลเมือง ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้งการจอง Pre-order booking สินค้าและบริการล่วงหน้า ฯลฯ ผู้ประกอบการไม่จำต้องลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และการดูแลรักษาแอปพลิเคชัน ที่ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฟังก์ชันหรือไลบรารีการเรียกใช้งานจาก Third-party การอัพเดทระบบปฏิบัติการของ Android และ IOS การอัพเดทโปรแกรมภาษาเป็นต้น แอปพลิเคชัน ไอออเดอร์ เพนกวิน ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน 4 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

 

 

 1. พนักงานเสิร์ฟสั่งอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของร้านหรือของพนักงานเอง (ทั้ง Android และ IOS) ทั้งนี้ เพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ และเพิ่ม Flow การทำงานของร้านอาหารและบริการให้เร็วขึ้น ใช้พนักงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2.  ลูกค้าสั่งอาหารจากโต๊ะอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า (หรือแท็บเล็ตของร้าน) โหลดแอปพลิเคชัน -> Scan QR code ที่โต๊ะอาหาร – > สั่งอาหาร Place Order -> เรียกเช็คบิล/ ชำระเงิน เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และใช้จำนวนพนักงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การสร้างกลไกให้การบันทึกข้อมูลยอดขายและการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อลดการทุจริตของพนักงานได้
 3. ลูกค้าสั่งอาหาร ของฝาก บริการ ซื้อตั๋วการแสดง บัตรผ่านประตู นำเที่ยวในพื้นที่ รถเช่า ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ ฯลฯ จากห้องพักภายในโรงแรม – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  -> Scan QR Code เพื่อระบุหมายเลขห้อง  -> Place Order บริการดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น Local e-commerce เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม
 4. ลูกค้าจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order booking) – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  เพนกวิน ถูกออกแบบให้มี Flow การทำงาน เปรียบเสมือนเป็น แอพฯ ของร้านค้าเอง ซึ่งร้านค้าอาจจะโปรโมทให้กับลูกค้าประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และร้านค้าสามารถใช้ เพนกวิน ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ ได้
 • ตัวอย่างรูปแบบป้าย Stand พลาสติกที่ตั้งไว้ในห้องพักโรงแรม จะแบ่งออกเป็นหน้าหน้าของโรงแรม Hotel Service & Meal Ordering  บริการในหน้านี้โรงแรมเป็นผู้จัดการเอง ซึ่งอาจจะเป็นบริการพื้นฐานของโรงแรมให้กับลูกค้า  อาทิเช่น การขอบริการพิเศษจากโรงแรม การสั่งอาหาร (จากครัวโรงแรม) ขึ้นมาที่ห้องพัก โดยทางโรงแรมอาจจะเรียกชำระเงิน หรือรวมกับค่าห้องพักได้

 

 •  หน้าของโรงแรมร่วมกับบริการไอออเดอร์ (Hotel-iOrder Service) บริการในส่วนนี้ ไอออเดอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดหาสินค้าและบริการ และเรียกชำระเงินจากลูกค้าในลักษณะ Pre-paid เท่านั้น อาทิเช่น จ่ายผ่านบัครเครดิต Prompt pay เป็นต้น สำหรับสินค้าประเภทของฝากท้องถิ่น ไอออเดอร์ จะจัดส่งที่เคาเตอร์โรงแรม ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของการบริการ เช่น ภายในเวลา 8:00 น. ของวันถัดไป เป็นต้น

 

ตัวอย่างรายการหมวดของเมนู ในหน้า Explore – Local Product & Events

 • Local Product ของฝากท้องถิ่น
 • Souvenir ของที่ระลึก
 • Show & Event การแสดงโชร์ คอนเสิร์ต ร้านอาหาร
 • Ticket บัตรผ่านเข้าประตู Museum ส่วนลดร้านอาหาร และอื่น ๆ
 • Local Guide นำเที่ยวในพื้นที่ แพ็คเก็จ/ บริการมัคคุเทศน์
 • Excitement โปรแกรมน่าตื่นเต้น เช่น บ้านผีสิง Bungy jump ดำน้ำ
 • Service รถเช่า นวดไทย จองตัดผม ล้างรถ พบหมอ
 • Hotel Select สินค้าและบริการของโรงแรมที่เลือกมาขายเอง
 • Food Delivery ส่งอาหารเดลิเวอรี่ในพื้นที่
 • Local More อื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น บริจาคเงินให้โรงเรียนในชุมชน/ โรงเรียนผู้พิการ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งานที่ลูกค้าสั่งซื้อของฝาก สินค้า และบริการ จากห้องพักของโรงแรม ผ่านแอปพลิเคชัน เพนกวิน มีการแบ่งปันรายได้ (Revenue sharing) 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. Rev Share โรงแรม และ ไอออเดอร์ แชร์ส่วนแบ่งกำไร 15 : 85  โดยที่ ไอออเดอร์ เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ และหักค่าใช้จ่ายที่ ไอออเดอร์ดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ค่าบริการ Order Fulfillment ต่อบิล 2) ค่าจัดส่งต่อบิล 3) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  และ 4) ค่าบริการ Call Center ต่อบิล
 2. Owner โรงแรมรับรายได้ทั้งหมด 100% ในกรณีที่โรงแรมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการ จำหน่าย และจัดส่งเอง โดยโรงแรมชำระค่าลิขสิทธิ์การเช่าใช้แพลตฟอร์มไอออเดอร์รายปี

* ทดลองใช้ระบบ 90 วัน

NullStock

ฟังก์ชัน NullStock ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในการเติมเต็มวัตถุดิบ (Stock replenishment) ในแต่ละวัน ระบบอาศัยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ในการเรียนรู้ยอดขายที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งตัวแปรในอนาคตที่ช่วยในการพยากรณ์ (Predicted variables) อาทิเช่น พยากรณ์อากาศ 5 วันล่วงหน้า และข้อมูลการจอง/การใช้งานห้องพักโรงแรมในพื้นที่ (่ผ่านระบบ i-Order Penguin) NullStock เป็นระบบช่วยในการตัดสินใจ โดยจะแนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขในการทำงาน อาทิเช่น ระยะเวลาสั่งซื้อ (Lead time) ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) รอบเวลาสั่งซื้อ และเปอร์เซ็นต์ที่สามารถนำวัตถุดิบมาใช้ได้ (Yield percentage) เป็นต้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลการสั่งซื้อที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องอัพเดทข้อมูลสต็อก (Check stock) วัตถุดิบทุกวัน รวมทั้งใส่ข้อมูลวัตถุดิบที่เน่าเปื่อย สูญเสีย เพื่อใช้ในการสรุปรายงานการสูญเสียวัตถุดิบ และปรับข้อมูลการเรียนรู้ในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม แม้ว่าฟังก์ชัน NullStock จะแนะนำและช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบให้อย่างอัตโนมัติ (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อ และการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ผู้ประกอบการร้านอาหารยังสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อได้เองตามสไตล์การทำงานและความเหมาะสมของแต่ละร้านได้

หมายเหตุ สำหรับฟังก์ชัน NullStock นี้ ร้านอาหารที่สนใจ จะต้องขอสิทธิ์เปิดการใช้งาน  และจะต้องมีเวลาการใช้งานขั้นต่ำ 30 วันเพื่อให้ระบบสร้างค่าเริ่มต้นในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้แนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสมได้