Author: iOrder

 

ไอออเดอร์ เพนกวิน เป็นแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร สินค้าและบริการ ด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้องพักภายในโรงแรม โรงพยาบาล เทศบาลเมือง ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้งการจอง Pre-order booking สินค้าและบริการล่วงหน้า ฯลฯ ผู้ประกอบการไม่จำต้องลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และการดูแลรักษาแอปพลิเคชัน ที่ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฟังก์ชันหรือไลบรารีการเรียกใช้งานจาก Third-party การอัพเดทระบบปฏิบัติการของ Android และ IOS การอัพเดทโปรแกรมภาษาเป็นต้น แอปพลิเคชัน ไอออเดอร์ เพนกวิน ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน 4 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

 

 

 1. พนักงานเสิร์ฟสั่งอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของร้านหรือของพนักงานเอง (ทั้ง Android และ IOS) ทั้งนี้ เพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ และเพิ่ม Flow การทำงานของร้านอาหารและบริการให้เร็วขึ้น ใช้พนักงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2.  ลูกค้าสั่งอาหารจากโต๊ะอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า (หรือแท็บเล็ตของร้าน) โหลดแอปพลิเคชัน -> Scan QR code ที่โต๊ะอาหาร – > สั่งอาหาร Place Order -> เรียกเช็คบิล/ ชำระเงิน เพื่อลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า และใช้จำนวนพนักงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การสร้างกลไกให้การบันทึกข้อมูลยอดขายและการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อลดการทุจริตของพนักงานได้
 3. ลูกค้าสั่งอาหาร ของฝาก บริการ ซื้อตั๋วการแสดง บัตรผ่านประตู นำเที่ยวในพื้นที่ รถเช่า ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ ฯลฯ จากห้องพักภายในโรงแรม – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  -> Scan QR Code เพื่อระบุหมายเลขห้อง  -> Place Order บริการดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น Local e-commerce เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม
 4. ลูกค้าจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order booking) – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า โหลดแอปพลิเคชัน  เพนกวิน ถูกออกแบบให้มี Flow การทำงาน เปรียบเสมือนเป็น แอพฯ ของร้านค้าเอง ซึ่งร้านค้าอาจจะโปรโมทให้กับลูกค้าประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และร้านค้าสามารถใช้ เพนกวิน ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ ได้
 • ตัวอย่างรูปแบบป้าย Stand พลาสติกที่ตั้งไว้ในห้องพักโรงแรม จะแบ่งออกเป็นหน้าหน้าของโรงแรม Hotel Service & Meal Ordering  บริการในหน้านี้โรงแรมเป็นผู้จัดการเอง ซึ่งอาจจะเป็นบริการพื้นฐานของโรงแรมให้กับลูกค้า  อาทิเช่น การขอบริการพิเศษจากโรงแรม การสั่งอาหาร (จากครัวโรงแรม) ขึ้นมาที่ห้องพัก โดยทางโรงแรมอาจจะเรียกชำระเงิน หรือรวมกับค่าห้องพักได้

 

 •  หน้าของโรงแรมร่วมกับบริการไอออเดอร์ (Hotel-iOrder Service) บริการในส่วนนี้ ไอออเดอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดหาสินค้าและบริการ และเรียกชำระเงินจากลูกค้าในลักษณะ Pre-paid เท่านั้น อาทิเช่น จ่ายผ่านบัครเครดิต Prompt pay เป็นต้น สำหรับสินค้าประเภทของฝากท้องถิ่น ไอออเดอร์ จะจัดส่งที่เคาเตอร์โรงแรม ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของการบริการ เช่น ภายในเวลา 8:00 น. ของวันถัดไป เป็นต้น

 

ตัวอย่างรายการหมวดของเมนู ในหน้า Explore – Local Product & Events

 • Local Product ของฝากท้องถิ่น
 • Souvenir ของที่ระลึก
 • Show & Event การแสดงโชร์ คอนเสิร์ต ร้านอาหาร
 • Ticket บัตรผ่านเข้าประตู Museum ส่วนลดร้านอาหาร และอื่น ๆ
 • Local Guide นำเที่ยวในพื้นที่ แพ็คเก็จ/ บริการมัคคุเทศน์
 • Excitement โปรแกรมน่าตื่นเต้น เช่น บ้านผีสิง Bungy jump ดำน้ำ
 • Service รถเช่า นวดไทย จองตัดผม ล้างรถ พบหมอ
 • Hotel Select สินค้าและบริการของโรงแรมที่เลือกมาขายเอง
 • Food Delivery ส่งอาหารเดลิเวอรี่ในพื้นที่
 • Local More อื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น บริจาคเงินให้โรงเรียนในชุมชน/ โรงเรียนผู้พิการ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งานที่ลูกค้าสั่งซื้อของฝาก สินค้า และบริการ จากห้องพักของโรงแรม ผ่านแอปพลิเคชัน เพนกวิน มีการแบ่งปันรายได้ (Revenue sharing) 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. Rev Share โรงแรม และ ไอออเดอร์ แชร์ส่วนแบ่งกำไร 15 : 85  โดยที่ ไอออเดอร์ เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ และหักค่าใช้จ่ายที่ ไอออเดอร์ดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ค่าบริการ Order Fulfillment ต่อบิล 2) ค่าจัดส่งต่อบิล 3) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  และ 4) ค่าบริการ Call Center ต่อบิล
 2. Owner โรงแรมรับรายได้ทั้งหมด 100% ในกรณีที่โรงแรมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสินค้าและบริการ จำหน่าย และจัดส่งเอง โดยโรงแรมชำระค่าลิขสิทธิ์การเช่าใช้แพลตฟอร์มไอออเดอร์รายปี

* ทดลองใช้ระบบ 90 วัน

ฟังก์ชัน NullStock ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในการเติมเต็มวัตถุดิบ (Stock replenishment) ในแต่ละวัน ระบบอาศัยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ในการเรียนรู้ยอดขายที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งตัวแปรในอนาคตที่ช่วยในการพยากรณ์ (Predicted variables) อาทิเช่น พยากรณ์อากาศ 5 วันล่วงหน้า และข้อมูลการจอง/การใช้งานห้องพักโรงแรมในพื้นที่ (่ผ่านระบบ i-Order Penguin) NullStock เป็นระบบช่วยในการตัดสินใจ โดยจะแนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขในการทำงาน อาทิเช่น ระยะเวลาสั่งซื้อ (Lead time) ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) รอบเวลาสั่งซื้อ และเปอร์เซ็นต์ที่สามารถนำวัตถุดิบมาใช้ได้ (Yield percentage) เป็นต้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลการสั่งซื้อที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องอัพเดทข้อมูลสต็อก (Check stock) วัตถุดิบทุกวัน รวมทั้งใส่ข้อมูลวัตถุดิบที่เน่าเปื่อย สูญเสีย เพื่อใช้ในการสรุปรายงานการสูญเสียวัตถุดิบ และปรับข้อมูลการเรียนรู้ในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม แม้ว่าฟังก์ชัน NullStock จะแนะนำและช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบให้อย่างอัตโนมัติ (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อ และการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ผู้ประกอบการร้านอาหารยังสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อได้เองตามสไตล์การทำงานและความเหมาะสมของแต่ละร้านได้

หมายเหตุ สำหรับฟังก์ชัน NullStock นี้ ร้านอาหารที่สนใจ จะต้องขอสิทธิ์เปิดการใช้งาน  และจะต้องมีเวลาการใช้งานขั้นต่ำ 30 วันเพื่อให้ระบบสร้างค่าเริ่มต้นในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้แนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสมได้

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบ iOrder เพื่อเป็นระบบจัดโซ่อุปทานอัจฉริยะของร้านอาหาร (Smart Restaurant Supply Chain) ดังนั้นข้อมูลวัตถุดิบของร้านอาหารทั้งหมด จะมีรหัสฐานข้อมูลเดียวกัน (Unique ID)

อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารสามารถเปลี่ยนชื่อ Alias name ของวัตถุดิบตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ ผลการสำรวจร้านอาหารที่ใช้งานระบบ iOrder หรือ POS ทั่ว ๆ ไป พบว่า ปัญหาของการป้อนสูตรการตัดวัตถุดิบของเมนูอาหาร นั้นเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องใช้ระยะเวลา และความพยายามสูง ทำให้หลักการในการบริหารวัตถุดิบของร้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถูกละเลย โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งที่ต้นทุนของวัตถุดิบนั้น มากถึง 30-40% ของราคาอาหาร

 

จากเหตุผลดังกล่าว ทีมงานจึงพัฒนา Global menu สำหรับร้านอาหาร ที่สามารถ Map เข้ากับชื่อเมนูอาหารของร้าน เพื่อพร้อมใช้งานการตัดวัตถุดิบได้ทันที อย่างอัตโนมัติทั้งนี้

ร้านอาหารยังคงสามารถป้อนข้อมูลสูตรการตัดวัตถุดิบของร้าน (Local menu) หรือปรับแก้จาก Global menu ได้โดยสะดวก เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับเมนูอาหารของร้านมากยิ่ง ๆ ขึ้น

 

 

จากข้อมูลยอดขายของร้านอาหาร สามารถนำมาสังเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาเมนูอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของร้านอาหาร ตัวอย่างข้างล่างเป็นข้อมูลการขายของร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ของปี 2560

10 อันดับเมนูอาหารที่ขายดีที่สุด อันดับหนึ่งคือ ปลากระพงทอดราดน้ำปลา ซึ่งมีปริมาณที่สั่งสูงที่สุด เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้ว คำถามก็คือว่า ทำไมเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ถึงขายดีที่สุด ทั้ง ๆ ที่เป็นเมนูอาหารทะเลทั่ว ๆ ไป และร้านอาหารทะเล อื่น ๆ เมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลา ก้ไม่ได้ขายดีที่สุด คำตอบที่ได้คือ ร้านอาหารแห่งนี้คัดเลือกปลาขนาดใหญ่ (9 ขีด) และขายให้ลูกค้าในราคา 400 บาท ทำให้ลูกค้าเกิดความคุ้มค่า (Value for money: VFM) มากที่สุด ส่วนเมนูอื่น ๆ เช่น ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ก็ติดอันดับ Top-10 ของเกือบทุก ๆ ร้านอาหารทะเล และยำสามแซ่บ (ยำทะเล 3 อย่าง) ซึ่งเป็นเมนูที่ทางร้านต้องการให้เป็น Signature Dish ติดอยู่ลำดับที่ 10

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายตามประเภทของเมนูอาหาร พบว่า ประเภทเมนูปลา ปลากระพงทอดราดน้ำปลายังคงมียอดขายสูงสุด และตามที่คาดเดาไว้คือ หมึกผัดไข่เค็ม ก็มียอดขายสูงสุดในประเภทปลาหมึก  สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ ประเภทเมนูกุ้ง กุ้งแช่น้ำปลา มียอดขายสูงสุด ทั้งนี้ทางร้านต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมนูกุ้งแช่น้ำปลามีความสัมพันธ์กับยอดขายเครื่องดื่มแอลกออฮอร์ หรือเมนูอาหารประเภทอื่น ๆ หรือไม่ เป็นต้น

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายตามประเภทของวิธีการปรุงอาหาร พบว่า อาหารประเภทยำ ยำสามแซ่บ มียอดขายสูงสุด ซึ่งตรงกับความตั้งใจของร้านอาหารแห่งนี้ และประเภทผัดนั้น หมึกผัดไข่เค็ม มียอดขายสูงสุด ส่วน ต้มยำ ยังติดลำดับสูงสุดอาหารไทยยอดฮิต ตามความคาดหมาย นอกจากนี้ จะสังเกตเห็นด้วยว่า พฤติกรรมของลูกค้านั้น ชอบอาหารประเภททอด มากที่สุด  และอาหารประเภทย่าง/เผา น้อยที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างจากอาหารประเภทอื่น อย่างมีนัยสำคัญ

   

จากความตั้งใจในการพัฒนาให้ iOrder ครอบคลุมการใช้งานร้านอาหาร หลากหลายประเภท โดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่ง เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว หรือร้านอาหารเช้า ที่มีตัวเลือกเมนูค่อนข้างซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น เลือกเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำ แห้ง ชิ้น สด เปื่อย หรือเลือกท้อปปิ้ง หน้าต่าง ๆ ของไข่กระทะ ทั้งแบบไม่คิดเงินและคิดเงินเพิ่ม ทำให้ iOrder แตกต่างจากระบบ POS อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ร้านอาหาร Quick meal ที่มีการหมุนเวียนของลูกค้าเข้าออกร้านอย่างเร็ว iOrder ยังไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในขณะนี้ ซึ่งทางทีมพัฒนากำลังหาวิธีที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะพัฒนาให้อยู่ในลักษณะเมนูด่วน (เปิดใช้งานสั่งออเดอร์เฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน) หรือระบบสั่งอาหารด้วยเสียง (Voice command) เป็นต้น

เนื่องจากระบบ iCounter ซึ่งเป็น Tablet POS ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก (ปัจจุบัน มีให้เลือกได้ 3 ขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยส์) iCounter เวอร์ชันตั้งแต่ 3.5.0 ขึ้นไป จึงเพิ่มฟีเจอร์การแนะนำหรือพยากรณ์การกดหมวดเมนูอาหารที่จะสั่งอัตโนมัติ (TabMenu Recommeder) โดยอาศัยข้อมูลการสั่งเมนูอาหารในอดีต เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งในแต่ละใบเสร็จ (Item-to-Item collaborative filtering) ทำให้ลดจำนวนการกด TabMenu ที่หน้าจอแท็บเล็ต พนักงานสามารถกดสั่งอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกดเลือกหน้าสลับหน้าไปมาในแต่ละหมวดหมู่อาหาร

เพียงแค่ 2-3 วัน การยอมรับและความคุ้นเคยต่อการใช้ระบบ iOrder สำหรับพนักงานเสิร์ฟเพิ่มมากกว่า 80% แม้จะไม่ชำนาญการใช้ภาษาไทย สโมสรหาดน้ำหนาว ร้านอาหารติดชายทะเล ขนาด 50 – 100 โต๊ะ มีจำนวนพนักงานเสิร์ฟและพนักงานยกอาหารประจำร้านกว่า 10 คน ระบบ iOrder สำหรับพนักงานเสิร์ฟและรับออเดอร์ และ iCounter (Tablet POS) ซึ่งแยกใช้แท็บเล็ต 2 เครื่อง ที่บาร์น้ำ และแผนกครัว ระบบฯ ช่วยให้พนักงานเสิร์ฟไม่ต้องเดินเพื่อนำใบรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งไปที่ครัว เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในขั้นตอนการรับออเดอร์และการทำเมนูอาหารในครัว นอกจากนี้ ยังสร้างความโปร่งใสของข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งในทุกขั้นตอน และรายงานรายได้ของร้านอาหารแบบเรียลไทม์

 

พิกัด 12°36’56.5″N  100°57’57.0″E

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. by “Abraham Lincoln”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

.entry-title {
  a {
    color: inherit !important;
    @include transition(all 0.4s ease-in-out);
    &hover {
      color: $primary-color !important;
    }
  }
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
You can purchase ‘SoftEase’ on ThemeForest. Purchase Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. by “Abraham Lincoln”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

.entry-title {
  a {
    color: inherit !important;
    @include transition(all 0.4s ease-in-out);
    &hover {
      color: $primary-color !important;
    }
  }
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
You can purchase ‘SoftEase’ on ThemeForest. Purchase Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. by “Abraham Lincoln”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

.entry-title {
  a {
    color: inherit !important;
    @include transition(all 0.4s ease-in-out);
    &hover {
      color: $primary-color !important;
    }
  }
}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
You can purchase ‘SoftEase’ on ThemeForest. Purchase Link