Author: iOrder

Map menu เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถประมาณวัตถุดิบ (Ingredients) ที่ใช้ไปในแต่ละวันจากยอดขายอาหาร โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลวัตถุดิบของแต่ละเมนูอาหาร ระบบไอออเดอร์จะเชื่อมโยงเมนูอาหารที่ไม่มีข้อมูลรายการวัตถุดิบกับ Global menu ที่มีรายการวัตถุดิบอยู่ในระบบฐานข้อมูล ดังนั้น เมื่อทราบปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไปในแต่ละวัน ร้านอาหารสามารถคาดการณ์ปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบและควบคุมวัตถุดิบคงคลังได้อย่างเหมาะสม และร้านอาหารสามารถอัพเดทข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนูใน Local menu ของร้านได้ตลอดเวลาในภายหลัง เพื่อให้การประมาณค่าปริมาณการใช้วัตถุดิบมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ไอออเดอร์ ได้ออกแบบและวางแผนงานก่อสร้างโครงการสำนักงานใหม่ ภายใต้ชื่อ BlueMango – Inspiring Space ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่สำนักงานสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคคลากรด้านอื่น ๆ ด้านโปรแกรมร้านอาหารอัจฉริยะ (iOrder – Smart Restaurant Supply Chain) สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เพื่อการจัดอีเวนต์สำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น Food Event, TechTalk, Creative and Innovation Workshop

ปัจจุบัน iOrder รองรับการทำงานของร้านอาหาร (Operations flow) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ร้านอาหารประเภท Dine-in และร้านอาหารประเภทคาเฟ่ และฟู้ดทรัค (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) รูปแบบการทำงานของร้านแบบ Dine-in หรือ Full service เริ่มจากพนักงานรับออเดอร์จากลูกค้า พ่อครัวปรุงอาหาร พนักงานเสิร์ฟอาหาร ลูกค้าเรียกชำระเงิน ร้านอาหารออกใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จ

 

สำหรับร้านอาหารประเภทคาเฟ่และฟู้ดทรัค (Café/Food Truck) จะมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกับร้านอาหารประเภท Dine-in ในขั้นตอนการทำงานหลัก ๆ คือ ลูกค้าชำระเงินก่อนได้รับอาหาร ซึ่งลูกค้าจะรับอาหารที่เคาเตอร์หรือพนักงานเสิร์ฟที่โต้ะก็ได้ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับร้านอาหารประเภท Fast food และตู้ Kiosk เลือกเมนูและชำระเงินค่าอาหาร ได้

 

สังเกตด้วยว่า ไอออเดอร์สามารถตั้งค่า ยกเลิกขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน (Skip invoicing) ทั้งในรูปแบบ Dine-in และ Café/Food Truck รวมถึง การตั้งค่าการออกใบเสร็จในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งานของร้านอาหาร

 

Offline Mode เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถใช้ระบบ iCounter (Tablet POS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เน็ทไม่เสถียร ความเร็วตก หลุดบ่อย หรือเชื่อมต่อไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการทำงานระบบฯ จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง และทำการซิงค์ (Synchronize) ข้อมูลเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยอัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่า Setting ใน iCounter เป็น Offline Mode (เวอร์ชัน 4.0.0 เป็นต้นไป) ร้านอาหารยังคงสามารถใช้งาน iCounter รับออเดอร์ลูกค้า พิมพ์เมนูสลิปสั่งทำอาหาร ใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงิน ออกจากเครื่องพิมพ์ได้ปกติ (ทั้งในกรณีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (หรือหลาย ๆ เครื่อง) ด้วยสาย LAN เข้า Router หรือในกรณีที่ iCounter เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบบูลทูธโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งาน Offline Mode ร้านอาหาร (รวมทั้งลูกค้า) จะไม่สามารถสั่งอาหารโดยใช้สมาร์ทโฟนในระบบ iOrder ได้

สังเกตด้วยว่า iOrder ถูกอออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับร้านอาหาร (Smart Supply Chain) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างลูกค้า (Mobile ordering, Pre-order booking, Customer rewards/ Valued pricing, Food delivery และ Local e-Commerce) ซัพพลายเออร์ (Stock replenishment) และร้านอาหาร นั่นคือ ร้านอาหารมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น การวิจัยและพัฒนาของ iOrder จะมุ่งเน้นการพึ่งพาการใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยที่สุด (ปัจจุบันสามารถใช้ เน็ทจาก SIM โทรศัพท์ได้ โดยรองรับความเร็วตั้งแต่ 2G หรือ GSM ขึ้นไป) ซึ่งร้านอาหารยังคงสามารถใช้งานระบบฯได้ แม้ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา

ไอออเดอร์ ร่วมกับ Red Taps สร้างโมเดลทางธุรกิจ Craft Beer Box โดยใช้ตู้ตอนเทนเนอร์ (ตู้สั้น) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร  (สูง 2.6 เมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้าย และการวางตำแหน่งในพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ระบบ iorder อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น ระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) การจัดการวัตถุดิบ ระบบจัดการครัว สต็อก บัญชีต้นทุน การจองและสั่งอาหารล่วงหน้า การจัดส่งและเดลิเวอรี่ เปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทุนและบริหารกิจการ คราฟเบียร์และร้านอาหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3xx,xxx ต่อสาขา (รูปแผนผังร้าน Plan) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังให้บริการออกแบบและก่อสร้างร้านอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้สนใจทั่วไป

 

26 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานไออเดอร์ ได้เข้าติดตั้งระบบ iOrder ณ สถานตากอากาศแสนสุข ที่พักในตำนานยอดฮิตติดหาดบางแสน ชลบุรี จำนวน 85 ห้อง สำหรับบริการภายในห้องพัก (Room service) ในบังกะโล โดยนักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และบริการต่าง ๆ ของโรงแรม ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน iOrder Penguin และทางโรงแรมลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เมนูสี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเมนูและราคา สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ iOrder ยังอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อของฝาก บริการ และโลคอลอีเวนต์ในรอบ ๆ ที่พัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

ระบบจัดการค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retail) เป็นการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ Smart Supply Chain และ Trading  Business Simulation Game โดยสร้างต้นแบบในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Smart Retail ครอบคลุม 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • Null Stock: ระบบเติมเต็มวัตถุดิบโดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)พยากรณ์ยอดขาย ประมาณความต้องการวัตถุดิบ และควบคุมวัตถุดิบ/สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 0 (Null) เพื่อลดความสูญเสียวัตถุดิบ (Food waste) ลดต้นทุนการสั่งซื้อ/ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนสินค้าคงคลัง
 • Smart Booking & Delivery: ระบบเดลิเวอรี่ภายชุมชน รวมทั้งการจอง/สั่งล่วงหน้า (Pickup order/ Pre-order booking) จัดลำดับส่งสินค้าและบริการ โดยมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เพื่อให้ต้นทุนในการส่งมอบสินค้าต่ำที่สุด ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้า
 • Recommender: ระบบแนะนำสินค้าและบริการ โดยสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล อาทิเช่น เมนูแนะนำ โปรโมชั่น Menu pairing, Set meal และ Social recommend เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ
 • Blockchain: ระบบควบคุมความปลอดภัย (Food safety) การสร้างความน่าเชื่อถือของชัพพลายเออร์ และ Smart contract ใน Food supply chain โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ภายใต้โครงการจะจัดซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร/ ผู้ผลิตภายในชุมชนโดยตรง (Farm-to-table) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ

 • เพื่อสร้าง Playground สำหรับการทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบ Smart Retail
 • เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ระบบจัดการโซ่อุปทานสมัยใหม่ สำหรับร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ
 • เพื่อนำผลลัพธ์ของโครงการไปต่อยอด งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการขยายผลในเชิงพาณิชย์
 • เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0/ EEC และ New S-Curve (อุตสาหกรรมโลจิสติกส์)
 • เพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = สิ่งแวดล้อม (ลดของเสีย/ Food waste) + ความมีส่วนร่วม (Trusted supplier network) + เศรษฐกิจชุมชน (Farm-to-table)

แพลตฟอร์ม M-Commerce สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (Local tourism) โดยติดตั้งป้าย  Stand ประชาสัมพันธ์สำหรับโหลดแอปพลิเคชัน และสแกน QR หมายเลขห้อง เพื่อเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม (Room services) สั่งอาหาร ของฝาก และบริการต่าง ๆ โรงแรมได้รับข้อมูลการเรียกใช้บริการของแต่ละห้องผ่าน iCounter (Tablet POS) และระบบจัดการออเดอร์เพื่อเติมเต็มสินค้าและบริการ (iOrder fulfillment) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน (Line Notify) เพื่อความสะดวกในการติดตามและตอบสนองข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งยังสามารถจัดการและตรวจสอบสถานะของออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาในทุก ๆ ขั้นตอน

 

 • Processing อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดเตรียมสินค้าและบริการ
 • Shipped ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้ถูกส่งออกจากศูนย์เติมเต็มสินค้าแล้ว
 • Ready for Pickup สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ที่กำหนด เช่น เคาเตอร์โรงแรม
 • Delivered สินค้าได้ถูกจัดส่งแล้ว
 • Returned สินค้าถูกส่งคืน

สำหรับผู้ให้บริการ M-Commerce ในพื้นที่ หรือการบริหารกลุ่มของโรงแรม ที่พัก สามารถจัดการออเดอร์ที่เข้ามาทั้งหมด หรือแบ่งการจัดการเฉพาะแต่ละโรงแรม ได้

NodeB เป็นแพลตฟอร์ม Cross docking and delivery สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ครอบคลุมระบบการจัดเส้นทาง การจัดลำดับงานของยานพาหนะสำหรับขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย (Business criteria หรือ Soft constraints) อาทิเช่น

 • เพื่อใช้จำนวนยานพาหนะที่ใช้จัดส่ง น้อยที่สุด
 • เพื่อให้รถขนส่งอยู่ในโซนเดียวกัน มากที่สุด โดยการกำหนด Main zone ของแต่ละ Drop point
 • เพื่อให้การกระจายตัวของตำแหน่งลูกค้าในรถขนส่ง น้อยที่สุด โดยใช้ Centriod ในการจัดส่งของรถแต่ละคัน
 • เพื่อให้ระยะทางในการขนส่งรวมของรถทุกคัน น้อยที่สุด

ภายใต้เงื่อนไขหลัก (Hard constraints) อาทิเช่น

 • เงื่อนไขด้านเวลาในการจัดส่ง (Time windows)
 • เงื่อนไขด้านปริมาตรในการจัดส่ง

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการใช้บริการของร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ในชุมชน หรือร้านค้าจัดส่งสินค้าและบริการเอง

ปัจจุบัน การบริหารโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของปัจจัยหลัก  4 ตัว ได้แก่ อุปทาน (Supply) อุปสงค์ (Demand) ปริมาณวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง (Inventory) และสภาพเศรษฐกิจ (Economy) ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่อุปทาน จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลกำไร และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้

 

TradeSim มีจุดเด่นและแตกต่างเกมจำลองอื่น ๆ เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ โดยผนวกกับแบบจำลองโซ่อุปทาน (Supply chain simulation) เกมในภาคธุรกิจ (Business game) และการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) อาทิเช่น การซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product ในเทอมการค้าต่าง ๆ เช่น FOB FCA หรือ CIF การบริหารวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง การบริหารค่าระวางการขนส่งสินค้า การซื้อซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product แบบ Physical หรือ Paper (ซื้อขายตัวเลขกันแบบไม่มีสินค้าจริง) หรือการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ทั้งแบบ Fix และ Float (ราคาล่วงหน้าที่วันปัจจุบัน + x บาท) เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดไว้ด้วยกันแบบเรียลไทม์ และ Fully synchronization สามารถจำลองสถานการณ์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการจัดการและบริหารโซ่อุปทานสมัยใหม่ รวมถึงการผสมผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาในเกมจำลองการบริหารโซ่อุปทานในการวิเคราะห์ข่าวจากสื่อออนไลน์ (Web and text mining) ข้อมูลราคาตลาด พยากรณ์แนวโน้ม โดยอาศัยข้อมูล Supply, Demand, Inventory และ Economic จากสถานการณ์โลก เพื่อให้ระบบปฏิบัติการจำลองมีความเสมือนจริงมากที่สุด

หลังจบเกม Admin สามารถดูสรุปผลการเล่นในด้านต่าง ๆ สรุปผลรวมของแต่ละผู้เล่น กำไรที่ทำได้ จำนวนวัตถุดิบและสินค้าที่เหลือในคลัง การซื้อขายรวม จำนวนการซื้อขาย และเงินที่เหลือ การสรุปผลในแต่ละ Period จำนวนการซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายในแต่ละ Period แบ่งตามผู้เล่น และ Product ชนิดต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดในแต่ละ Order และพฤติกรรมการซื้อขายของผู้เล่น