Home

e-Commerce Logistics and Smart Supply Chain Platform

iOrder : ระบบสั่งอาหาร สินค้าและบริการ Mobile Order and Pay เชื่อมต่อกับระบบ POS ตั้งแต่การจอง สั่งออเดอร์ จนถึงขั้นตอนการชำระเงิน

iCounter : ระบบขายหน้าร้านที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับร้านอาหารและการจัดการวัตถุดิบ ทั้งในรูปแบบการโมบาย (Tablet POS) และรูปแบบชุดอุปกรณ์ (POS Terminal)

iOrderDC : Community distribution center ศูนย์กระจายสินค้าในชุมชน เชื่อมกับระบบอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ ในการรวบรวม คัดแยก กระจาย (จัดส่ง)

iOrderGO : แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ในชุมชน พนักงานขนส่งสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อรับงาน และรายงานสถานะการจัดส่งสินค้าแบบเรียลไทม์

Kitchen Conductor ระบบช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับงานในครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้านอาหาร การจัดลำดับงานก่อนหลัง (Task scheduling) เพื่อลดระยะเวลารอคอยอาหารของลูกค้า และได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

NULLStock ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยพยากรณ์ยอดขายและเติมเต็มวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากยอดขายที่ผ่านมา ประเภทของวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฤดูกาล สภาพอากาศ และข้อมูลการจองห้องพักในพื้นที่ ฯลฯ

NINFISH ระบบประเมินความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์วัตถุดิบอาหารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบ Token sales สำหรับการลงทุนในเครือข่ายร้านอาหาร โรงแรม รวมทั้ง Smart contract ในอุตสาหกรรมอาหาร

Smart Supply Chain โซ่อุปทานอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การตัดสต็อก การติดตามของเสีย ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ From farm to table

Recommender การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเมนูที่ลูกค้าสั่งทั้งในระดับเมนู และส่วนประกอบของอาหาร (Ingredients) สำหรับแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

TradeSim โปรแกรมจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน (Trading and supply chain simulation) อาทิเช่น สินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน สุขภาพ การบริหารความเสี่ยงของราคาสินค้าและบริการ โดยจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่สนใจ

iOrder แอปพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหาร สินค้าและบริการ เชื่อมต่อกับระบบ iCounter – Tablet POS เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ สั่งเมนูอาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า ตลอดจนขั้นตอนการชำระเงิน รวมทั้ง ค้นหา Local event (tickets) สั่งซื้อ ของฝาก สินค้าและบริการ ภายในพื้นที่ – Download Our Apps for Android และ IOS

iCounter แท็บเล็ตแอปพลิเคชัน สำหรับโปรแกรมร้านอาหาร  (POS) สามารถใช้งานร่วมกับระบบสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแยกใช้งานกันอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถแยกครัวการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหลายตัวทำงานหลายสเตชั่น พร้อม ๆ กัน รองรับหน้าจอขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว – Our Apps for Android