iCounter

Tablet Point of Sale (POS) for Cashier and Kitchen Operations

Mobile Ordering พนักงานเสิร์ฟรับออเดอร์ หรือลูกค้าสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง เป็นแอพร้านอาหารที่เพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ

Kitchen พร้อมรับออเดอร์จากลูกค้าแบบเรียลไทม์ และเพิ่มความรวดเร็วในการทำอาหารด้วยการรวมกลุ่มเมนูอาหาร

4-column menu layout ตัวเลือกแสดงเมนูแบบ 4 คอลัมน์ (32  เมนู) เพื่อช่วยให้ร้านอาหารรับออเดอร์จากลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น สำหรับร้านที่มีเมนูอาหารจำนวนมาก

Offline mode ตัวเลือกการตั้งค่าระบบแบบ Offline Synchronize ช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ทไม่เสถียร ความเร็วตก หลุดบ่อย หรือเชื่อมต่อไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Stock จัดการวัตถุดิบ แยกตามประเภท เช่น เครื่องดื่ม ของสด ผัก อาหารทะเล รับวัตถุดิบเข้า แก้ไขหน่วย (Unit conversion)  ตัดยอด อัพเดทสต๊อก รายงานวัตถุดิบคงคลัง

Purchase order พรีวิววัตถุดิบที่จะสั่งซื้อก่อนสั่งพิมพ์ใบรายการ PO

Inventory Reports  ทราบข้อมูลการขายอาหาร เมนูที่ขายดี จำนวนวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ในแต่ละวัน รายการวัตถุดิบคงคลัง

Setting ตั้งค่า จัดการการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของร้าน เคาเตอร์ และครัว เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับร้านอาหารมากที่สุด

Order หากรายการอาหารมีข้อผิดพลาดจากลูกค้า พนักงานสามารถตรวจสอบ และแก้ไขรายการ รวมถึงการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและ ใบเสร็จรับเงิน

Report พิมพ์รายงาน ขนาดหน้ากระดาษกว้าง 80 มม. Daily รายงานยอดขายรายวัน Monthly รายงานประจำเดือน รวมทั้ง รายงาน Stock  เพื่อทวนสอบและรับรองความถูกต้องของสต๊อกระหว่างการเปลี่ยนกะของพนักงาน

Stock update อัพเดทสต๊อกเนื่องจากยอดขายและจำนวนที่มีอยู่จริงไม่ตรงกัน (Stock diff) รวมทั้งแสดงรายการอัพเดทสต๊อกย้อนหลัง เช่น รับวัตถุดิบ ตัดสต๊อกจากยอดขาย เป็นต้น

PO list แสดงใบรายการสั่งซื้อ (PO) ที่ผ่านมา และสามารถเลือกใบ PO ในอดีตมาคัดลอกเพื่อเป็นใบสั่งซื้อปัจจุบัน ได้

Kitchen Conductor  วาทยากรพ่อครัว ช่วยบริหารจัดการทำอาหารในครัวเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงานและช่วยในลูกค้าได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

History จัดเก็บสถานะทุกเมนูอาหารที่ Chef ปรุง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Counter  ติดตาม ให้บริการได้อย่างครบวงจร ลูกค้าเรียกคิดเงินหรือมีปัญหา สามารถตรจสอบได้จาก Counter

Booking จัดการการจองและการสั่งอาหารล่วงหน้า ร้านอาหารสามารถกำหนด วัน และช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารจองได้ผ่าน iOrder App และสรุปรายการอาหารที่สั่งล่วงหน้า

Create purchase สร้างในรายการสั่งซื้อวัตถุดิบร้านอาหาร แยกตามประเภท และแสดงจำนวนวัตถุดิงคงคลัง

Edit menu แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเมนู

 Smart Counter  ติดตามสถานะการให้บริการลูกค้าแต่ละโต๊ะ เพื่อจัดสรรพนักงงานคอยให้การบริการลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม เริ่มตั่งแต่ลูกค้าสั่งอาหารจนถึงขั้นตอนชำระเงิน

Station  ร้านอาหารที่มีหลายเคาเตอร์ สามารถเลือกการแสดงผลเฉพาะหมวดหมู่ เพื่อให้ตรงกับหน้าที่ของพ่อครัวแต่ละคนได้

Receipt  รายการอาหารครบถ้วนถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (อย่างย่อ) ให้แก่ลูกค้า สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

Invoice ใบเรียกเก็บเงิน ร้านอาหารสามารถกำหนดส่วนลดแยกประเภทอาหาร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจำนวน กำหนดค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม

iCounter-add order  นอกจากการสั่งอาหารผ่าน iOrder โมบายแอพฯ แล้ว ร้านยังสามารถใช้แท็บเล็ต iCounter สั่งอาหารได้ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งมีหน้าจอให้เลือกได้ 3 ขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว

Add choice  เพิ่มตัวเลือกของเมนู (Choice) เช่น วัตถุดิบ ท็อปปิ้ง และการกำหนดตัวเลือกและราคาแบบมีเงื่อนไข  รวมทั้งสร้างกลุ่มตัวเลือก (Group choice) เพื่อนำไปใช้กับเมนูอื่น ๆ