Blog

Our research and business development and updates on progress

สโมสรหาดน้ำหนาว

เพียงแค่ 2-3 วัน การยอมรับและความคุ้นเคยต่อการใช้ระบบ iOrder สำหรับพนักงานเสิร์ฟเพิ่มมากกว่า 80% แม้จะไม่ชำนาญการใช้ภาษาไทย สโมสรหาดน้ำหนาว ร้านอาหารติดชายทะเล ขนาด 50 – 100 โต๊ะ มีจำนวนพนักงานเสิร์ฟและพนักงานยกอาหารประจำร้านกว่า 10 คน ระบบ iOrder สำหรับพนักงานเสิร์ฟและรับออเดอร์ และ iCounter (Tablet POS) ซึ่งแยกใช้แท็บเล็ต 2 เครื่อง ที่บาร์น้ำ และแผนกครัว ระบบฯ ช่วยให้พนักงานเสิร์ฟไม่ต้องเดินเพื่อนำใบรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งไปที่ครัว เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในขั้นตอนการรับออเดอร์และการทำเมนูอาหารในครัว นอกจากนี้ ยังสร้างความโปร่งใสของข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งในทุกขั้นตอน และรายงานรายได้ของร้านอาหารแบบเรียลไทม์   พิกัด 12°36’56.5″N  100°57’57.0″E