Blog

Our research and business development and updates on progress

Offline Mode

Offline Mode เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ร้านอาหารสามารถใช้ระบบ iCounter (Tablet POS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เน็ทไม่เสถียร ความเร็วตก หลุดบ่อย หรือเชื่อมต่อไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการทำงานระบบฯ จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง และทำการซิงค์ (Synchronize) ข้อมูลเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่า Setting ใน iCounter เป็น Offline Mode (เวอร์ชัน 4.0.0 เป็นต้นไป) ร้านอาหารยังคงสามารถใช้งาน iCounter รับออเดอร์ลูกค้า พิมพ์เมนูสลิปสั่งทำอาหาร ใบเรียกเก็บเงิน และใบเสร็จรับเงิน ออกจากเครื่องพิมพ์ได้ปกติ (ทั้งในกรณีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (หรือหลาย ๆ เครื่อง) ด้วยสาย LAN เข้า Router หรือในกรณีที่ iCounter เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบบูลทูธโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งาน Offline Mode ร้านอาหาร (รวมทั้งลูกค้า) จะไม่สามารถสั่งอาหารโดยใช้สมาร์ทโฟนในระบบ iOrder ได้ สังเกตด้วยว่า iOrder ถูกอออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับร้านอาหาร (Smart Supply Chain) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างลูกค้า (Mobile ordering, Pre-order booking, Customer rewards/Read more

Craft Beer Box

ไอออเดอร์ ร่วมกับ Red Taps สร้างโมเดลทางธุรกิจ Craft Beer Box โดยใช้ตู้ตอนเทนเนอร์ (ตู้สั้น) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร  (สูง 2.6 เมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้าย และการวางตำแหน่งในพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง การประยุกต์ใช้ระบบ iorder อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น ระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) การจัดการวัตถุดิบ ระบบจัดการครัว สต็อก บัญชีต้นทุน การจองและสั่งอาหารล่วงหน้า การจัดส่งและเดลิเวอรี่ เปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทุนและบริหารกิจการ คราฟเบียร์และร้านอาหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3xx,xxx ต่อสาขา (รูปแผนผังร้าน Plan) นอกจากนี้ ไอออเดอร์ยังให้บริการออกแบบและก่อสร้างร้านอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้สนใจทั่วไป  

Hotel Room Service

26 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานไออเดอร์ ได้เข้าติดตั้งระบบ iOrder ณ สถานตากอากาศแสนสุข ที่พักในตำนานยอดฮิตติดหาดบางแสน ชลบุรี จำนวน 85 ห้อง สำหรับบริการภายในห้องพัก (Room service) ในบังกะโล โดยนักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหาร และบริการต่าง ๆ ของโรงแรม ได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน iOrder Penguin และทางโรงแรมลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เมนูสี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเมนูและราคา สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ iOrder ยังอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการซื้อของฝาก บริการ และโลคอลอีเวนต์ในรอบ ๆ ที่พัก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่ง        

Smart Retail

ระบบจัดการค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retail) เป็นการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ Smart Supply Chain และ Trading  Business Simulation Game โดยสร้างต้นแบบในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Smart Retail ครอบคลุม 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Null Stock: ระบบเติมเต็มวัตถุดิบโดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)พยากรณ์ยอดขาย ประมาณความต้องการวัตถุดิบ และควบคุมวัตถุดิบ/สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 0 (Null) เพื่อลดความสูญเสียวัตถุดิบ (Food waste) ลดต้นทุนการสั่งซื้อ/ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนสินค้าคงคลัง Smart Booking & Delivery: ระบบเดลิเวอรี่ภายชุมชน รวมทั้งการจอง/สั่งล่วงหน้า (Pickup order/ Pre-order booking) จัดลำดับส่งสินค้าและบริการ โดยมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เพื่อให้ต้นทุนในการส่งมอบสินค้าต่ำที่สุด ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้า Recommender: ระบบแนะนำสินค้าและบริการ โดยสังเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงพฤติกรรมของลูกค้าในรูปแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ เพื่อแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล อาทิเช่น เมนูแนะนำ โปรโมชั่น Menu pairing, Set meal และ Social recommend เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ Blockchain: ระบบควบคุมความปลอดภัยRead more

iOrder Fulfillment

แพลตฟอร์ม M-Commerce สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ (Local tourism) โดยติดตั้งป้าย  Stand ประชาสัมพันธ์สำหรับโหลดแอปพลิเคชัน และสแกน QR หมายเลขห้อง เพื่อเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรม (Room services) สั่งอาหาร ของฝาก และบริการต่าง ๆ โรงแรมได้รับข้อมูลการเรียกใช้บริการของแต่ละห้องผ่าน iCounter (Tablet POS) และระบบจัดการออเดอร์เพื่อเติมเต็มสินค้าและบริการ (iOrder fulfillment) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มไลน์แอปพลิเคชัน (Line Notify) เพื่อความสะดวกในการติดตามและตอบสนองข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งยังสามารถจัดการและตรวจสอบสถานะของออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาในทุก ๆ ขั้นตอน   Processing อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดเตรียมสินค้าและบริการ Shipped ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้ถูกส่งออกจากศูนย์เติมเต็มสินค้าแล้ว Ready for Pickup สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ที่กำหนด เช่น เคาเตอร์โรงแรม Delivered สินค้าได้ถูกจัดส่งแล้ว Returned สินค้าถูกส่งคืน สำหรับผู้ให้บริการ M-Commerce ในพื้นที่ หรือการบริหารกลุ่มของโรงแรม ที่พัก สามารถจัดการออเดอร์ที่เข้ามาทั้งหมด หรือแบ่งการจัดการเฉพาะแต่ละโรงแรม ได้

City Delivery

NodeB เป็นแพลตฟอร์ม Cross docking and delivery สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ครอบคลุมระบบการจัดเส้นทาง การจัดลำดับงานของยานพาหนะสำหรับขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย (Business criteria หรือ Soft constraints) อาทิเช่น เพื่อใช้จำนวนยานพาหนะที่ใช้จัดส่ง น้อยที่สุด เพื่อให้รถขนส่งอยู่ในโซนเดียวกัน มากที่สุด โดยการกำหนด Main zone ของแต่ละ Drop point เพื่อให้การกระจายตัวของตำแหน่งลูกค้าในรถขนส่ง น้อยที่สุด โดยใช้ Centriod ในการจัดส่งของรถแต่ละคัน เพื่อให้ระยะทางในการขนส่งรวมของรถทุกคัน น้อยที่สุด ภายใต้เงื่อนไขหลัก (Hard constraints) อาทิเช่น เงื่อนไขด้านเวลาในการจัดส่ง (Time windows) เงื่อนไขด้านปริมาตรในการจัดส่ง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการใช้บริการของร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ในชุมชน หรือร้านค้าจัดส่งสินค้าและบริการเอง

Simulation Game

ปัจจุบัน การบริหารโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของปัจจัยหลัก  4 ตัว ได้แก่ อุปทาน (Supply) อุปสงค์ (Demand) ปริมาณวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง (Inventory) และสภาพเศรษฐกิจ (Economy) ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจการจัดการโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่อุปทาน จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลกำไร และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้   TradeSim มีจุดเด่นและแตกต่างเกมจำลองอื่น ๆ เนื่องจากเป็นระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ โดยผนวกกับแบบจำลองโซ่อุปทาน (Supply chain simulation) เกมในภาคธุรกิจ (Business game) และการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) อาทิเช่น การซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product ในเทอมการค้าต่าง ๆ เช่น FOB FCA หรือ CIF การบริหารวัตถุดิบ/สินค้าคงคลัง การบริหารค่าระวางการขนส่งสินค้า การซื้อซื้อขายวัตถุดิบหรือ Product แบบ Physical หรือ Paper (ซื้อขายตัวเลขกันแบบไม่มีสินค้าจริง) หรือการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ทั้งแบบ Fix และ Float (ราคาล่วงหน้าที่วันปัจจุบัน + x บาท) เป็นต้น ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดไว้ด้วยกันแบบเรียลไทม์ และ Fully synchronization สามารถจำลองสถานการณ์Read more

iOrder Penguin

  ไอออเดอร์ เพนกวิน เป็นแอปพลิเคชันการสั่งอาหาร สินค้าและบริการ ด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ห้องพักภายในโรงแรม โรงพยาบาล เทศบาลเมือง ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้งการจอง Pre-order booking สินค้าและบริการล่วงหน้า ฯลฯ ผู้ประกอบการไม่จำต้องลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง และการดูแลรักษาแอปพลิเคชัน ที่ปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ฟังก์ชันหรือไลบรารีการเรียกใช้งานจาก Third-party การอัพเดทระบบปฏิบัติการของ Android และ IOS การอัพเดทโปรแกรมภาษาเป็นต้น แอปพลิเคชัน ไอออเดอร์ เพนกวิน ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน 4 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้     พนักงานเสิร์ฟสั่งอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของร้านหรือของพนักงานเอง (ทั้ง Android และ IOS) ทั้งนี้ เพื่อประหยัดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ และเพิ่ม Flow การทำงานของร้านอาหารและบริการให้เร็วขึ้น ใช้พนักงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ลูกค้าสั่งอาหารจากโต๊ะอาหาร – โดยใช้สมาร์ทโฟนของลูกค้า (หรือแท็บเล็ตของร้าน) โหลดแอปพลิเคชัน -> Scan QR code ที่โต๊ะอาหาร –Read more

NullStock

ฟังก์ชัน NullStock ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในการเติมเต็มวัตถุดิบ (Stock replenishment) ในแต่ละวัน ระบบอาศัยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) ในการเรียนรู้ยอดขายที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งตัวแปรในอนาคตที่ช่วยในการพยากรณ์ (Predicted variables) อาทิเช่น พยากรณ์อากาศ 5 วันล่วงหน้า และข้อมูลการจอง/การใช้งานห้องพักโรงแรมในพื้นที่ (่ผ่านระบบ i-Order Penguin) NullStock เป็นระบบช่วยในการตัดสินใจ โดยจะแนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขในการทำงาน อาทิเช่น ระยะเวลาสั่งซื้อ (Lead time) ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) รอบเวลาสั่งซื้อ และเปอร์เซ็นต์ที่สามารถนำวัตถุดิบมาใช้ได้ (Yield percentage) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการสั่งซื้อที่มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องอัพเดทข้อมูลสต็อก (Check stock) วัตถุดิบทุกวัน รวมทั้งใส่ข้อมูลวัตถุดิบที่เน่าเปื่อย สูญเสีย เพื่อใช้ในการสรุปรายงานการสูญเสียวัตถุดิบ และปรับข้อมูลการเรียนรู้ในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม แม้ว่าฟังก์ชัน NullStock จะแนะนำและช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบให้อย่างอัตโนมัติ (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อ และการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ผู้ประกอบการร้านอาหารยังสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้ไข ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อได้เองตามสไตล์การทำงานและความเหมาะสมของแต่ละร้านได้ หมายเหตุ สำหรับฟังก์ชัน NullStock นี้ ร้านอาหารที่สนใจ จะต้องขอสิทธิ์เปิดการใช้งาน  และจะต้องมีเวลาการใช้งานขั้นต่ำ 30 วันเพื่อให้ระบบสร้างค่าเริ่มต้นในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้แนะนำปริมาณวัตถุดิบที่จะสั่งซื้อที่เหมาะสมได้

Global menu

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบ iOrder เพื่อเป็นระบบจัดโซ่อุปทานอัจฉริยะของร้านอาหาร (Smart Restaurant Supply Chain) ดังนั้นข้อมูลวัตถุดิบของร้านอาหารทั้งหมด จะมีรหัสฐานข้อมูลเดียวกัน (Unique ID) อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารสามารถเปลี่ยนชื่อ Alias name ของวัตถุดิบตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ ผลการสำรวจร้านอาหารที่ใช้งานระบบ iOrder หรือ POS ทั่ว ๆ ไป พบว่า ปัญหาของการป้อนสูตรการตัดวัตถุดิบของเมนูอาหาร นั้นเป็นงานที่น่าเบื่อ ต้องใช้ระยะเวลา และความพยายามสูง ทำให้หลักการในการบริหารวัตถุดิบของร้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถูกละเลย โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งที่ต้นทุนของวัตถุดิบนั้น มากถึง 30-40% ของราคาอาหาร   จากเหตุผลดังกล่าว ทีมงานจึงพัฒนา Global menu สำหรับร้านอาหาร ที่สามารถ Map เข้ากับชื่อเมนูอาหารของร้าน เพื่อพร้อมใช้งานการตัดวัตถุดิบได้ทันที อย่างอัตโนมัติทั้งนี้ ร้านอาหารยังคงสามารถป้อนข้อมูลสูตรการตัดวัตถุดิบของร้าน (Local menu) หรือปรับแก้จาก Global menu ได้โดยสะดวก เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับเมนูอาหารของร้านมากยิ่ง ๆ ขึ้น