Who We Are?

Our smart supply chain solution and how we work

Our Journey

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการในองค์กร มากกว่า 10 ปี อาทิเช่น ระบบขนส่งและกระจายสินค้า ระบบจัดตารางและเส้นทางยานพาหนะ ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบจัดการวัตถุดิบในโรงงาน ระบบจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการโครงข่ายสารณูปโภคขนาดใหญ่ (อาทิ โครงข่ายท่อประปา ทางหลวง) ระบบจัดตารางทำงานของพนักงาน ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ระบบจำลองการค้าและการลงทุน ฯลฯ สิงหาคม 2558 เราได้เริ่มต้นพัฒนา iOrder แพลตฟอร์มโซ่อุปทานอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ทีพัก โรงแรม โดยเริ่มจากการสั่งเมนูอาหารที่ร้าน และบริการในห้องพัก ย้อนกลับไปจนถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร รวมทั้งขยายผลไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิเช่น การจัดส่งวัตถุดิบ การสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ บริการต่าง ๆ  สินค้าท้องถิ่น ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ ระบบการจัดการเชนร้านอาหาร แพลตฟอร์ม M-commerce สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชน (Local tourism) ระบบควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพในโซ่อุปทานอาหารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น

Try Demo

Passion About Work

ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา iOrder ให้เป็นแพลตฟอร์มจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะ Smart Supply Chain เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจบริการ และเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างยั่งยืน

Some Highlights

  • Smart supply chain
  • Local tourism (M-Commerce)
  • NullStock
  • Tablet POS and mobile ordering

Tablet POS and Mobile Ordering

การสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต การสั่งอาหารจากลูกค้า ร้านอาหาร โรงแรม การบริการในห้องพัก การจัดการภายในครัว เคาเตอร์ การจัดการสต๊อก การจัดซื้อวัตถุดิบ การจองโต้ะ สั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order booking) รายงานต่าง ๆ

NullStock

การพยากรณ์ยอดขายโดยประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) การติดตามของเสียและเติมเติมวัตถุดิบในแต่ละวัน ระบบช่วยในการการสั่งซื้อ บริหารต้นทุนวัตถุดิบ บริหารต้นทุน สินเชื่อวัตถุดิบและบริการจัดส่ง Franchising delivery

Local Tourism (M-Commerce)

การสั่งออเดอร์ (Mobile ordering/ request) อาหาร บริการ สินค้าท้องถิ่น กิจกรรม จากห้องพักภายในโรงแรม รีสอร์ท สถานบริการต่าง ๆ โรงพยาบาล แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ภายในชุมชน ระบบจัดส่งและกระกระจายสินค้า ภายในชุมชน

Smart Supply Chain

การจัดการโซ่อุปทาน และความต้องการของลูกค้า การจัดลำดับงานในครัว การสังเคราะห์ข้อมูล แนะนำร้านและอาหาร ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ Robot chef สำหรับร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และธุรกิจบริการ

Our Team

ทีมของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มโซ่อุปทานอัจฉริยะ ที่ iOrder เราเชิดชูคนช่างฝันที่กำหนดทางเดินร่วมกัน และมีเหตุผล ที่ทำให้เชื่อแบบนั้น

Nakorn Indra-Payoong

Nakorn Indra-Payoong

Founder & Advisor

B.Eng., M.Eng. (Transport), M.Sc. (Shipping Mgt.), Ph.D. (Computing)

Pairoj Raothanachonkul

Pairoj Raothanachonkul

Business Advisor

B.Eng, M.Eng (Transport) Ph.D. (Energy and Environment Science)

Kasem Pinthong

Kasem Pinthong

Technology Advisor

B.Eng, M.Eng, D.Eng (Engineering)

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์

Project Director

B.Tech, M.Tech (IT), Ph.D. (Logistics)


ณภัค กิตติญาณนนท์

ณภัค กิตติญาณนนท์

General Manager

B.Tech (Information Tech)

สุชานนท์ เซ่งฉ้วน

สุชานนท์ เซ่งฉ้วน

Software Developer

B.Sc. (Software Engineering)

มานะ รักษาภักดี

มานะ รักษาภักดี

Software Developer

B.Sc. (Software Engineering)

นำชัย โสไกร

นำชัย โสไกร

Software Developer

B.Sc. (Software Engineering)


ภัคพล พงษ์ประดิษฐ์

ภัคพล พงษ์ประดิษฐ์

Software Developer

B.Sc. (Software Engineering)

ลัลดา ฤทธิ์งาม

ลัลดา ฤทธิ์งาม

Project Secretary

B.Sc. (Geo-Informatics)

หมวย

หมวย

Project Asistant

B.Ed. Developmental Psychology


ธนานัต สิงหาเทพ

ธนานัต สิงหาเทพ

Business Developer

Pattaya City Area

ชลทิศ แสงอากาศ

ชลทิศ แสงอากาศ

Represetatives

Chonburi City Area

ภานุมาศ วารีชล

ภานุมาศ วารีชล

Representatives

Chonburi City Area

อาภรณ์ บึทเนอร์

อาภรณ์ บึทเนอร์

Representatives

Pattaya City Area

เจตวัฒน์ ดาคำ

เจตวัฒน์ ดาคำ

Trainee

Major: Software Engineering

ภาธร วัฒนโลเก

ภาธร วัฒนโลเก

Trainee

Major: Software Engineering