FreeStartup for 1 terminal (tablet POS : counter  & kitchen account)Learn more

iCounter

แท็บเล็ตแอปพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) และระบบจัดการภายในครัว รองรับหน้าจอ 7, 8 และ 10.1 นิ้ว (ความละเอียดขั้นต่ำ 1024 x 600)

iOrder

โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหาร สินค้าและบริการผ่านโทรศัพทมือถือ พนักงานเสิร์ฟรับออเออร์ หรือลูกค้าสั่งอาหาร ซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง

iCouter Lite

โมบายแอปพลิเคชัน สำหรับร้านค้า สถานบริการ เพื่อใช้จัดการสินค้าและบริการที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งจัดการคิวที่จองใช้บริการล่วงหน้า

iReport

โมบายและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงรายงานของร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม สรุปภาพรวม ออเดอร์รายชั่วโมง ยอดขาย รายการขายดี ข้อมูลวัตถุดิบ สต๊อก ฯลฯ

Key Ingredients

Our ingredients in the recipe for your success

Dynamic Pricing

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น โดยกำหนดส่วนลดค่าอาหารและบริการที่แปรผันตามช่วงเวลา และความต้องการของลูกค้า จากการจองโต๊ะและ/หรือสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านระบบ iOrder เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า

Kitchen Conductor

ระบบช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับงานในครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้านอาหาร การจัดลำดับงานก่อนหลัง (Task scheduling) เพื่อลดระยะเวลารอคอยอาหารของลูกค้า และได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

NullStock

ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยพยากรณ์ยอดขายและเติมเต็มวัตถุดิบของร้านอาหาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ยอดขายที่ผ่านมา ประเภทของวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฤดูกาล สภาพอากาศ และข้อมูลการจองห้องพักในพื้นที่ ฯลฯ

Voice Order

ระบบสั่งอาหารด้วยเสียง สำหรับร้านอาหารที่ต้องการความเร็วในการสั่งอาหาร อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง ร้านฟู้ดทรัค โดยลดการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ โปรแกรมถูกออกแบบให้เข้ากับเมนูของแต่ละร้านและทำงานแบบออฟไลน์

IOChain

ระบบควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพในโซ่อุปทานอาหารโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน - Ensuring safety and quality in food supply chain

iOrder Fresh

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุดิบระหว่างซัพพลายเออร์และร้านอาหารผ่านศูนย์กระจายสินค้าแบบทันเวลา ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชน Delivery from farm to table

Smart Supply Chain

โซ่อุปทานอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การตัดสต็อก การติดตามของเสีย และเติมเต็มวัตถุดิบคงคลังของร้านอาหารในแต่ละวัน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลัง

Recommender

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเมนูที่ลูกค้าสั่งทั้งในระดับเมนู และส่วนประกอบของอาหาร (Ingredients) สำหรับแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

TradeSim

โปรแกรมจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทานสินค้า (Trading and supply chain simulation) อาทิเช่น สินค้าเกษตร อาหาร พลังงาน การบริหารความเสี่ยงของราคาสินค้าและวัตถุดิบ โดยจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่สนใจ

iOrderGO

Pickup and delivery platform สำหรับร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่่ในชุมชน หรือร้านค้าจัดส่งเอง รวมทั้งให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

Our Customers

We are specifically thankful our customer’s loyalty and support

FOOD

Restaurant

Hotel & Resort

DOWNLOAD

We are now available for download on store …

iOrder

แอปพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหาร สินค้าและบริการ เชื่อมต่อกับระบบ iCounter – Tablet POS เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ สั่งเมนูอาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า ตลอดจนขั้นตอนการชำระเงิน รวมทั้ง ค้นหา Local event (tickets) สั่งซื้อ ของฝาก สินค้าและบริการ ภายในพื้นที่ – Download Our Apps for Android และ IOS

iCounter

แท็บเล็ตแอปพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) สามารถใช้งานร่วมกับระบบสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแยกใช้งานกันอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถแยกครัวการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหลายตัวทำงานหลายสเตชั่น พร้อม ๆ กัน รองรับหน้าจอขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว – Our Apps for Android

iReport

แอปพลิเคชัน สำหรับติดตามข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ อาทิเช่น สรุปภาพรวม แดชบอร์ด ออเดอร์ของโต๊ะอาหาร บริการ ห้องพัก ออเดอร์รายชั่วโมง สรุปยอดขายประจำวัน ยอดขายรายเดือน รายการขายดี และวัตถุดิบคงคลัง รวมทั้งระบบแจ้งเตือนรายงานอัตโนมัติ – Our Apps for Android และ IOS