FreeStartup for 1 terminal (tablet POS : counter  & kitchen account)Learn more

iCounter

แท็บเล็ตแอบพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Tablet POS) และระบบจัดการภายในครัว รองรับหน้าจอ 7, 8 และ 10.1 นิ้ว (ความละเอียดขั้นต่ำ 1024 x 600)

iOrder

โมบายแอบพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหารผ่านโทรศัพทมือถือ พนักงานเสิร์ฟรับออเออร์จากลูกค้า หรือลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง

webManage

เว็บแอบพลิเคชัน สำหรับการจัดการร้านอาหาร อาทิเช่น ข้อมูลร้าน โต๊ะอาหาร เมนูอาหาร ประเภทอาหาร
วัตถุดิบ ผู้ใช้งานระบบ ฯลฯ

iReport

โมบายแอบพลิเคชัน (และเว็บ) สำหรับแสดงรายงานของร้านอาหาร อาทิเช่น สรุปภาพรวม ออเดอร์รายชั่วโมง ยอดขาย รายการขายดี ข้อมูลวัตถุดิบ สต๊อก ฯลฯ

Key Ingredients

Would you have our ingredients in the recipe for your success

Dynamic Pricing

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น โดยกำหนดส่วนลดค่าอาหารและบริการที่แปรผันตามช่วงเวลา และความต้องการของลูกค้า จากการจองโต๊ะและ/หรือสั่งอาหารล่วงหน้าผ่านระบบ iOrder เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า

Kitchen Conductor

ระบบช่วยในการตัดสินใจในการจัดลำดับงานในครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้านอาหาร การจัดลำดับงานก่อนหลัง (Task scheduling) เพื่อลดระยะเวลารอคอยอาหารของลูกค้า และได้รับอาหารอย่างต่อเนื่อง

NullStock

ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยพยากรณ์ยอดขายและเติมเต็มวัตถุดิบของร้านอาหาร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ยอดขายที่ผ่านมา ประเภทของวัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฤดูกาล สภาพอากาศ และข้อมูลการจองห้องพักในพื้นที่ ฯลฯ

Voice Order

ระบบสั่งอาหารด้วยเสียง สำหรับร้านอาหารที่ต้องการความเร็วในการสั่งอาหาร อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหารตามสั่ง ร้านฟู้ดทรัค โดยลดการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ โปรแกรมถูกออกแบบให้เข้ากับเมนูของแต่ละร้านและทำงานแบบออฟไลน์

Coinconut

Coinconut, blockchain-based digital asset, enables real-time, peer-to-peer revenue sharing and stock trading transparently across agro-industrial supply chain

iOrder Fresh

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุดิบระหว่างซัพพลายเออร์และร้านอาหารผ่านศูนย์กระจายสินค้าแบบทันเวลา ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชน Delivery from farm to table

Smart Supply Chain

โซ่อุปทานอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การตัดสต็อก การติดตามของเสีย และเติมเต็มวัตถุดิบคงคลังของร้านอาหารในแต่ละวัน เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบคงคลัง

Recommender

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเมนูที่ลูกค้าสั่งทั้งในระดับเมนู และส่วนประกอบของอาหาร (Ingredients) สำหรับแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าอย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

Agro Trading Simulation

โปรแกรมจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เมล็ดกาแฟ การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ โดยจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่สนใจ

iOrder GO

Pickup and delivery platform สำหรับร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่่ในชุมชน หรือร้านค้าจัดส่งเอง รวมทั้งให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

Our Customers

We are specifically thankful our customer’s loyalty and support

FOOD

Restaurant

Hotel - Local eCommerce

DOWNLOAD

We are now available for download on store …

iOrder Penguin

แอพพลิเคชัน สำหรับสั่งอาหาร สินค้าและบริการ เชื่อมต่อกับระบบ iCounter – Tablet POS เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ สั่งเมนูอาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้า ตลอดจนขั้นตอนการชำระเงิน รวมทั้ง ค้นหา Local events สั่งซื้อ ของฝาก สินค้าและบริการ ภายในพื้นที่ – Download Our Apps for Android and IOS

iCounter – Tablet POS

แท็บเล็ตแอพพลิเคชัน สำหรับระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) สามารถใช้งานร่วมกับระบบสั่งอาหารโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือแยกใช้งานกันอย่างอิสระ รวมทั้งสามารถแยกครัวการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหลายตัวทำงานหลายสเตชั่น พร้อม ๆ กัน รองรับหน้าจอขนาด 7, 8 และ 10.1 นิ้ว – Our Apps for Android

iReport

แอพพลิเคชัน สำหรับติดตามข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ อาทิเช่น สรุปภาพวม แดชบอร์ด ออเดอร์ของโต๊ะอาหาร บริการ ห้องพัก ออเดอร์รายชั่วโมง สรุปยอดขายประจำวัน ยอดขายรายเดือน รายการขายดี และวัตถุดิบคงคลัง รวมทั้งระบบแจ้งเตือนรายงานอัตโนมัติ – Our Apps for Android